In het Fries Landbouwmuseum: lezing ‘Toekomstig EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Geplaatst op 12 maart, 2019 om 9:11 | In de categorie:

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing over het thema: het toekomstige EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Inleider is Frans Vroegop, die als Programmaleider Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het ministerie van Landbouw — , Natuur en Voedselkwaliteit— er nauw bij betrokken is. De aanvang is 14:00 uur. De locatie is het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

Nederlandse inzet en prioriteiten

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt iedere 7 jaar herzien,  het loopt daarbij gelijk op met de 7-jarige Europese begroting (het zogenaamde Meerjarig Financieel Kader).
De onderhandelingen in Brussel over het toekomstig GLB zijn, na uitvoerige voorbesprekingen, met de presentatie van de voorstellen door de Europese Commissie in juni 2018 gestart.
Frans Vroegop zal in zijn inleiding zowel het proces van de Europese besluitvorming, de inhoud van voorstellen op hoofdlijnen en met name de Nederlandse inzet en prioriteiten daarbij toelichten.

Frans Vroegop is sinds 2017 Programmaleider Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarvoor werkte hij onder meer – als visserij attaché op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU , daarna was hij vanuit een senior beleidsfunctie op LNV o.m. voorzitter van de Raadswerkgroep visserij tijdens Nederlands + Luxemburgs EU-voorzitterschap en daarvoor coördinator Gemeenschappelijk Visserijbeleid/Innovatie cq. Secretaris Visserij Innovatieplatform (VIP)

Opgave is nodig en kan via de website van het museum www.frieslandbouwmuseum.nl

Stipers van de Fryske Akademy, vrijwilligers en vrienden van het Landbouwmuseum hebben gratis toegang: anderen betalen 6 euro. (incl. koffie)