Nalevingsonderzoeken horeca in gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Geplaatst op 9 mei, 2019 om 11:08 | In de categorie:

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor controles op de Drank- en Horecawet. Vorig jaar zijn beide gemeenten gestart met het uitvoeren van nalevingsonderzoeken in de horeca.

Het betreft hier de commerciële en para-commerciële horeca. Na uitgevoerde controles worden nu de eerste bestuurlijke boetes uitgedeeld in beide gemeenten. ‘Alcohol verstoort de ontwikkeling van het brein, de lichamelijke groei en kan meer gevolgen hebben zoals slechte leer- en werkprestaties en ongelukken’, aldus burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en Oebele Brouwer van Achtkarspelen. ‘Wij vinden de gezondheid van onze jongeren belangrijk en daarom treden wij streng op tegen het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.’

Nalevingsonderzoek

Het nalevingsonderzoek van gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is onder andere gericht op het vragen van een identiteitsbewijs bij het bestellen van alcohol door jongeren, om daardoor te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol verstrekt krijgen. Aan de hand van een mystery guest bezoek wordt gecontroleerd of de persoon achter de bar vraagt naar een ID bewijs. Wanneer iemand niet overduidelijk de leeftijd van 18 heeft bereikt stelt de wet dat je hiernaar moet vragen .

Het tonen van de ID heeft een preventieve werking en voorkomt dat er drank aan jongeren wordt verstrekt. Wanneer dit wordt verzuimd en er alcohol wordt verstrekt aan de jongere onder de 18 jaar gaat de toezichthouder het gesprek aan met de eigenaar van de inrichting.  Vervolgens ontvangt de betreffende inrichting een brief van de gemeente dat er een controle is uitgevoerd en niet aan de regels is voldaan. Ze krijgen de gelegenheid om een gedegen herstelplan in te dienen waarin maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat men niet weer in overtreding gaat. Gaat de inrichting tijdens een tweede controle opnieuw de fout in dan volgt een bestuurlijke boete.

Vooraankondiging

De voorgenomen nalevingsonderzoeken zijn vorig jaar per brief aangekondigd aan betrokken partijen. Aanleiding voor het gaan uitvoeren van nalevingsonderzoeken waren onderzoeksresultaten waarin sprake was van een laag naleefpercentage binnen beide gemeenten. Hierop hebben beide gemeenten in 2017 de commerciële en para-commerciële horeca uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zijn de betrokken partijen door de burgemeesters bijgepraat over de teleurstellende uitkomsten. Ook zijn er pakketten verspreid met daarin o.a. NIX 18 stickers, voorbeeldteksten voor website of nieuwsbrief inrichting en de Drank- en Horecaverordening.