Themamiddag Fries Landbouwmuseum over de koe en haar toekomst

Geplaatst op 27 juni, 2019 om 8:56 | In de categorie:

Het Platform Friese Rassen en Gewassen en het Fries Landbouwmuseum organiseren op zondagmiddag 7 juli a.s., een lezing over de koe en haar toekomst.

Goede Nederlandse melkkoeien gaven rond 1900 zo’n 2.500 liter melk. Tegenwoordig halen ze gemakkelijk meer dan 8.000 – 10.000 liter. Achter deze spectaculaire vooruitgang in productie gaat een eeuw van discussie tussen boeren en wetenschappers schuil.

Boerenbezigheid of wetenschap?

Hoe moet de ideale melkkoe er uitzien? Is een mooie koe ook een goede koe? Wat is belangrijker:  productie of een sterk gestel en wat is de beste fokmethode? Is het fokken van koeien een bezigheid van boeren of een wetenschappelijk  tak van sport? Welke toekomst staat onze koe te wachten : gaan we weer naar een ‘dubbeldoel koe’, een nog grotere Holsteiner of liggen er kansen voor het Roodbonte vee?

Het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen op deze zondagmiddag.  Drie inleiders gaan daar het woord over voeren. De eerste is Prof. dr. L.T.G (Bert) Theunissen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is de schrijver van het boek ’De Koe’; het verhaal van het Nederlandse rundvee 1900-2000.’  Durk Durksz is voorzitter van de stichting Fries Roodbont Vee, hij zal de stand van zaken over dit ras belichten.  De derde spreker is Idsert Osinga, secretaris van de vereniging voor het Fries-Hollandse Ras, die informatie geeft over hoe dit ras er voor staat.

De lezing is in het Landbouwmuseum en start om 14:00 uur.
Zoals gebruikelijk is er na afloop een proeverij van Friese rassen en gewassen.
Graag opgave via aanmelden@frieslandbouwmuseum.nl
De entree is € 7.00 en dat is inclusief de entree van het museum en de hapjes.