‘In en buiten onze instellingen zijn we actief’

Geplaatst op 19 maart, 2018 om 4:16 | In de categorie:

In de gemeente Tytsjerksteradiel mogen we” De Friese wouden” zeker als een belangrijke speler bestempelen daar waar het gaat over wonen, welzijn en zorg. Binnen die organisatie vervult Epie Bosma de functie van manager Extramurale Zorg en Dienstverlening.

In een gesprek met haar legt Epie uit wat De Friese Wouden nu zo bijzonder maakt. “Primair bieden we alle diensten op het vlak van wonen, welzijn en zorg. Ambulante nachtzorg bijvoorbeeld. Maar als grotere organisatie zijn we ook in staat – door een gespecialiseerde academie – scholingsmogelijkheden te verzorgen voor onze (toekomstige) medewerkers,” zo legt de manager uit. “Belangrijk is ook, dat we in de gemeente naast de wijkverpleging ook beschiken over een woonzorgcentrum zoals  Berchhiem in Burgum waar verpleegd wonen mogelijk is , evenals revalidatietrajecten en palliatieve zorg.”

Langer zelfstandig thuis wonen

“Wat voor onze cliënten eveneens prettig is, is dat De Friese Wouden een technisch team heeft waardoor er heel veel behandelingen thuis gedaan kunnen worden en dat je niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. Verder hebben we een  behandelteam om ons heen verzameld  van bijvoorbeeld  een psychiater en een ouderengeneeskundige, die zowel voor intramuraal als extramuraal kan worden ingezet.  Voorts is het goed te weten dat we in onze gemeente samenwerken met alle huisartsen: bij sommige hebben we zelfs een eigen ruimte bij hen in de praktijk. Hierin zijn onze teams ondergebracht en zijn de lijnen kort. Zo zijn we altijd dicht bij de cliënt die hulp nodig heeft. Belangrijk, omdat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Bewegingscursus belangrijk voor sociale contacten

Betrekkelijk nieuw is ook het initiatief om te komen tot een bewegingsteam. “Dit doen we samen met een bewegingswetenschapper. Doel is het bewerkstelligen van een betere zelfredzaamheid van de cliënt. De bewegingswetenschapper leert de cliënten welke handelingen je met je spieren kunt verrichten om beter en – vooral – veiliger thuis te kunnen bewegen. De bewegingscursussen worden op diverse plaatsen georganiseerd, waarbij ook het aspect van het aanknopen of onderhouden van sociale contacten belangrijk is.”

Samenwerken

“De organisatie is er van overtuigd dat wijkgericht werken loont. Het samenwerken met de gemeente, welzijnsorganisaties en andere verenigingen in de gemeente is van belang om de kwetsbare ouderen te ondersteunen met het doel die zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen.”

Domotica

“Waar we ook veel tijd en aandacht in steken is domotica. Dit zijn technische hulpmiddelen thuis, zoals alarmerings- en g.p.s. systemen. Natuurlijk bijzonder handig bij mensen met dementie. Je kunt ze, als ze zich ‘onder de radar bevinden’ met dit systeem eenvoudig traceren: men komt zo altijd weer thuis!”

E-learning en andere innovatie

Epie is blij met haar goed opgeleide staf. “We doen veel aan na- en bijscholing. E-learning – via computers – is zo’n leersysteem . Het vertelt onze mensen bijvoorbeeld hoe je moet tillen en mensen omdraaien. Het voordeel voor de medewerkers is, is dat ze door het aanleren van de juiste technieken beter kunnen blijven functioneren en geen ongemakken aan het lichaam oplopen. Maar ook dat je via e-learning een betere balans in je leven krijgt. E-learning wordt overigens eerst theoretisch aangeboden: later volgt de praktische invulling ervan. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat we, daarop voortbordurend, steeds meer gaan specialiseren. Met het aanbrengen van infusen en bloedtransfusies, bijvoorbeeld. Dit laatste doen we 24/7. Niet alleen op onze locaties maar eveneens bij de cliënt thuis.”