Alynia Architecten maakt ontwerp nieuwe sporthal Burgum

Geplaatst op 21 november, 2018 om 12:11 | In de categorie:

Alynia Architecten uit Harlingen heeft de opdracht gekregen om samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en gebruikers een ontwerp te maken van de nieuwe sporthal in Burgum. Het bureau laat in hun plan van aanpak zien dat ze rekening houden met alle betrokken partijen. Ook op het gebied van duurzaamheid scoren zij hoog. Inmiddels is het eerste overleg geweest tussen de gemeente, de architect en de stuurgroep. De betrokken partijen stellen samen een plan op waarin wensen en eisen van gebruikers worden meegenomen. “Een belangrijke stap richting herbouw Westermar”, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. “Alle clubs die gebruik maakten van de Westermar hebben onderdak, maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe sporthal.”

Hoe nu verder

Het project wordt uitgevoerd door een bouwteam die bestaat uit de gemeente als opdrachtgever, de architect en uitvoerende partijen zoals een aannemer en installateur. De selectie voor een aannemer en installateur is inmiddels gestart via een aanbestedingsprocedure. De gemeente verwacht hen in januari te kunnen contracteren. Begin volgend jaar zijn de voorlopige ontwerpen en financiële onderbouwingen klaar en neemt de gemeenteraad hierover een besluit. In de zomer van 2019 wordt gestart met de bouw van de nieuwe sporthal. De verwachting is dat in de zomer van 2020 de sporthal in gebruik zal worden genomen.

Brand

Ruim een jaar geleden werd sporthal De Westermar door brand verwoest. De hal was op dat moment toe aan groot onderhoud. Bij dit proces was al een groep inwoners betrokken. Na de brand heeft dezelfde groep aangegeven te willen samenwerken met de gemeente om een plan te maken voor een nieuwe sporthal. Hieruit is de stuurgroep Westermar ontstaan. Door middel van interviews, vragenlijsten, bijeenkomsten en bezoeken aan andere sportaccommodaties heeft de stuurgroep vervolgens een adviesrapport opgesteld. Het rapport bevat wensen en adviezen van de toekomstige gebruikers over hoe de gemeente de nieuw te bouwen sporthal kan aanbesteden, realiseren, beheren en exploiteren. In april van dit jaar is dit rapport aangeboden aan het college als input voor de uitwerking van een nieuwe sporthal. Het adviesrapport is vertaald naar een programma van eisen welke mede als input dient voor de architect.

Foto onderschrift: voor: Pieter Schievink (Alynia Architecten) en wethouder Gelbrig hoekstra. Achter (links naar rechts): Jan Tabak, Kees Noppert, Herman de Vries en Dirk van der Woude

 

Foto: Marcel van Kammen