Echtpaar Sonnema-Cuperus viert diamanten huwelijk

Geplaatst op 20 januari, 2020 om 3:04 | In de categorie:

Op dinsdag 21 januari is het 60 jaar geleden dat Anne Jan Sonnema en Antje Sonnema-Cuperus in het huwelijksbootje stapten.

Burgemeester Jeroen Gebben brengt het echtpaar maandag een bezoek om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

Het echtpaar ontmoette elkaar in Oosternijkerk. De jeugd uit de regio verzamelde zich destijds op zondagmiddag en -avond op de vensterbanken van de lokale middenstand. Zo ook meneer en mevrouw Sonnema. Het stel kreeg verkering en trouwde later op het gemeentehuis in Metslawier. Het echtpaar Sonnema-Cuperus kreeg drie kinderen, een zoon en twee dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met negen pake- en beppesizzers en elf oerpake- en beppesizzers.

Tractoren

De heer Sonnema werd 84 jaar geleden geboren in Anjum. Hij ging na de ambachtsschool aan de slag bij de Smederij van Driesum in Oosternijkerk, waar hij 32 jaar werkte. In die tijd was het beslaan van paarden aan de orde van de dag. Later, toen de tractor zijn intrede deed, leverde dat de smederij ook werk op. Sonnema werkte ook nog kort bij metaalfabriek Prins in Dokkum, maar het werken tussen vier muren beviel hem als buitenmens niet. Mevrouw Sonnema werd 82 jaar geleden geboren in Oosternijkerk. Ze was als dienstmeisje een aantal jaren werkzaam bij Brouwer, aan de Diepswal in Dokkum.

Het jachtveld in

Meneer Sonnema kan door gezondheidsproblemen helaas niet meer thuis wonen en woont daarom in Bennema State te Hurdegaryp. Mevrouw Sonnema bezoekt hem dagelijks. In haar vrije tijd mag mevrouw Sonnema graag handwerken, ze is lid van een handwerkclubje en gaat graag naar sjoel- en bingoactiviteiten. Ze verricht het huishoudelijke werk nog altijd zelf en fietst regelmatig. Meneer Sonnema heeft vanwege zijn gezondheidsproblemen geen hobby’s meer. Sonnema is een echte natuurliefhebber en was met zijn beide broers vaak in het jachtveld te vinden. Het echtpaar fietste veel en mocht graag lange fietstochten maken.