Lokaal ondersteuningspakket voor ondernemers

Geplaatst op 30 maart, 2020 om 11:45 | In de categorie:

De gemeente Tytsjerksteradiel komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het ondersteuningspakket

Het ondersteuningspakket van de gemeente bevat maatregelen die de gemeente kan bieden boven op het landelijke pakket aan maatregelen dat er al ligt. “Onze ondernemers ondervinden zware gevolgen van de corona crisis en waar mogelijk willen we ze tegemoetkomen met onder andere een betalingsuitstel van de gemeentelijke belastingen en heffingen” aldus het college van burgemeester en wethouders. Het kabinet heeft de afgelopen dagen al verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet.

De gemeente Tytsjerksteradiel neemt aanvullend een aantal maatregelen voor ondernemers.

  1. Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling (bedrijf en privé) van de gemeentelijke belastingen tot eind augustus. Dit gaat om onroerend- goedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing.

Uitstel aanvragen kan online (link naar formulier).

  1. Leges verleende evenementenvergunningen

Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021. Betaalde kosten voor evenementen die definitief niet doorgaan, worden op verzoek door de gemeente terugbetaald.

  1. Opschorten inning toeristenbelasting:

Inning van de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot 1 juli 2020. Voor ondernemers die uitstel van betaling willen aanvragen geldt dan de betalingsregeling die eventueel ook voor de gemeentelijke belastingaanslagen 2020 is aangevraagd en afgesproken.

  1. Betalingsachterstanden:

Alle invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn opgeschort tot 31 juli 2020.

  1. Vergunningaanvragen:

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen.

  1. Bedrijfskavels:

Hebt u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel, dan kunt u in overleg met de gemeente deze optie verlengen.

  1. Betaling facturen:

De gemeente blijft facturen zo spoedig mogelijk betalen.

  1. Afhalen en bezorgen:

De horecabedrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel mogen overgaan op het afhalen of bezorgen van maaltijden. De voorschriften van het RIVM zijn samen met de algemene geldende verkeersveiligheidsvoorschriften leidend.

  1. Bevoorrading supermarkten:

De supermarkten in de gemeente Tytsjerksteradiel krijgen, tot nader te bepalen moment, de gelegenheid voor ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).

  1. Verleende subsidies:

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijkt de gemeente of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Ondersteuning aan zelfstandigen

De ZZP’ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) wordt door de gemeente ingezet voor het uitvoeren van een aantal regelingen voor deze groep ondernemers. Sinds 25 maart jl. kunnen ZZP’ers in aanmerking komen voor een voorschot op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), deze is aan te vragen via de volgende website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo-regeling-aanvragen/.

Digitaal informatieloket

De gemeente heeft daarnaast een digitaal ondernemersloket aangemaakt, deze bevat alle informatie rondom Corona. U kunt dit loket vinden op de volgende pagina www.t-diel.nl/corona. Hier vindt u, naast de gemeentelijke regelingen, ook alle landelijke en provinciale regelingen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

Op dit moment is niet goed in te schatten hoe deze coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen. Het is mogelijk dat op termijn naast deze maatregelen nog aanvullende maatregelen nodig zijn.